|BYNAMN| GEOLOGI| INDUSTRI | HANTVERK | FÖRETAG | FÖRENINGAR | FASTIGHETER | IN & UT-VANDRING | PERSONER | FOLKTRO | LÄNKAR | MEDLEMSSIDA | BUTIKEN| GÄSTBOK | BILDER
 
 

I våra bygder har det förkommit omfattande in och ut-vandring. På 1600 talet flyttade Valoner hit till nybyggda Åvike Bruk.
Hit flyttade också många från andra distrikt för att söka arbete på Bruket eller starta jordbruk.
Från mitten av 1800 talet har utvandring skett främst till USA beroende på den fattigdom som rådde i våra bygder.Namn

IN/UT-flyttning och år

Flyttar Från-Till

Yrke

Övriga anmärkningar