Nyheter


Acrobat Reader

För att kunna läsa noter och annan speciell information krävs ett specielt program som heter Acrobat ReaderInformation

Försäljning sker här av medlem. Medlem garanterar att det som säljs är orginal och att varan är korrekt beskriven och att bilden överensstämmer med varan. Föreningen förmedlar kontakt mellan köpare och säljare och åtar sig inget ansvar därutöver.


Frakt tillkommer på angivna priser och betalas av köparen.

All information, bilder och utformningen av våra sidor är
©2013 Norr Hässjö Intresseförening