VÄSTERÅ KVARN Kvarn, Sågverk, Takspånshugg

 Thumbnail image
Till bildgalleriet

Västerå Kvarn är en viktig del av industrihistorien i vår byggd. Kvarnen var som mest utrustad med 3 vattenturbiner för drift av kvarn, såg och elgenerator, Komplett som den är visar den hur det gick till under större delen av 1900-talet att utnyttja vattenkraften på ett effektivt sätt. Den är byggd c:a 1903 men fortfarande är det oklart om det tidigare har funnits någon verksamhet som utnyttjat fallhöjden.Redan från 1912 har den skötts och brukats av faniljen Öström. Till stor glädje för byggden har de lägt ned stort intresse på att bevara anläggningen i orginalskick.

Vår kvarn av Bengt Öström
Kvarnhistoria av Peter Lidehäll

 

Åter till NorrHässjö hemsida