KVARNBACKEN Kvarn, Sågverk, Kraftstation

 Thumbnail image

Till bildgalleriet

I dag finns bara dammen kvar av det stora projektet Västansjö Elektriska Andelsförening. Kraftstationen som skulle leverera ström till hushållen i Västansjö och via kraftledning också till Tynderö.

KVARNBACKEN Kraftstation

 

RITNINGAR

Toppvy över kraftverket

Toppvy över damm

Uppströmsvy

Detaljer damm

 

Åter till NorrHässjö hemsida